ستاره تیم ملی فوتسال بازی با پاراگوئه را از دست داد؟