کمیته بین‌المللی پارالمپیک: سیامند ببر سیبری را بالا برد

سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک به تمجید از قوی‌ترین مرد پارالمپیکی جهان پرداخته است.