اسرای‌مان را آزاد کنید تا اسرای‌تان رنگ آزادی را ببینند

یکی از اعضای ارشد حماس تأکید کرد تا آزادی اسرای فلسطین، اسرای اسرائیلی در دست مقاومت آزاد نخواهند شد.