برنامه "متن حاشیه" با حضور "فانی" به روی آنتن می‌رود