خاطرات یک بانوی امدادگر در جنگ+عکس

یکی از بانوانی که در دوران دفاع مقدس بعنوان امدادگر به خدمت مشغول بود، درباره اردو و رزم شبانه در جنگ می گوید.