دلیل چسب کاری روی پیراهن‌های ملی!

دلیل چسب کاری روی پیراهن تیم ملی نوجوانان در جام ملت های آسیا و تیم ملی فوتسال در جام جهانی اندازه غیر قانونی لوگوها بوده است!