داعش ۲ امام جماعت اهل سنت را اعدام کرد

گروه تروریستی داعش ۲ امام جماعت اهل سنت شهر موصل در شمال عراق را اعدام کرد….