منابع یمنی: یگان موشکی، مقر عملیات زمینی و هوایی عربستان در عسیر را با موشک بالستیک زلزال ۳ هدف قرار داد