ایران کشورهای ۱+۵ را به رایزنی فراخواند

به گزارش خبرنگار ایمنا، هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در حالی در آخرین روزهای تابستان برگزار گردید، که همچون همیشه، برگزاری نشستهای حاشیه ای سران و وزاری امور خارجه کشورها از اهمیتی کمتر از اصل نشست برخوردار نبود. هیات ایرانی نیز کوشید از این فرصت که آخرین سفر دولت روحانی در […]