روزهای ابتدایی مهر را مدارا کنیم تا شهر کمتر آسیب ببیند

به گزارش ایمنا، فصل بازگشایی مدارس و شور و هیجان و شادی ناشی از آن فضای شهر را متحول کرده است.  مدیران شهری نیز از ادراک این حس شادی و های و هوی بی نصیب نیستند. رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان، با یادآوری روزهای مدرسه خود لبخندی زد و به خبرنگار […]