سفر رئیس‌جمهور به قزوین در ۷ مهرماه/ سخنرانی روحانی در ورزشگاه شهید رجایی قزوین