کلینتون اسناد طبقه‌بندی شده را در هتل روسیه جا گذاشته است

اسناد پلیس فدرال آمریکا اف‌بی‌آی نشان می‌دهد که هیلاری کلینتون زمانی که وزیر خارجه آمریکا بوده، طی سفری به روسیه برخی اسناد طبقه‌بندی شده را در هتل جاگذاشته است.