کافه گردی: کافه بلوز، کافه‌ ای برای اهل موسیقی و موتورسواران جاده

 کجارو در کافه‌گردی امروز کافه بلوز را معرفی کرده که مناسب علاقه‌مندان به موسیقی، جاده و البته موتورسواری است.