مجاهد و رزمنده افغانستانی دفاع مقدس، امشب مهمان «گنج» می‌شود