ارائه ی راهکارهای نوین درمانی و تحقیقاتی در پزشکی بازساختی و مهندسی بافت

سومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی با ارائه ی راهکارهای نوین درمانی و تحقیقاتی در پزشکی بازساختی و مهندسی بافت از ۲۸ تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران درمرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود .