سامسونگ: نیمی از گلکسی نوت ۷ های فراخوانی شده در آمریکا تعویض شده‌اند

سامسونگ در اظهار نظری غیررسمی اعلام کرده که نیمی از گلکسی نوت‌ ۷های فراخوانی شده تعویض شده‌اند.