سامسونگ: نیمی از گلکسی نوت ۷ های فراخوانی شده در آمریکا تعویض شده‌اند