دستیابی به توافق تجارت آزاد میان اروپا و آمریکا در دوران اوباما واقع‌گرایانه نیست

رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا دستیابی به توافق تجارت آزاد میان اروپا و آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما را غیرواقعی ارزیابی کرد.