دستیابی به توافق تجارت آزاد میان اروپا و آمریکا در دوران اوباما واقع‌گرایانه نیست