توزیع مهاجران در سراسر خاک فرانسه نباید مشکل‌ساز شود

نخست‌‌وزیر فرانسه طی اظهاراتی اعلام کرد که توزیع مهاجران در سراسر خاک فرانسه نباید منجر به ایجاد مشکلات در این کشور شود.