کمیته بین‌المللی پارالمپیک: / سیامند رحمان ببر سیبری را بالا برد!

سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک به تمجید از قوی‌ترین مرد پارالمپیکی جهان پرداخته است.