چرا کسی در اردوی نوجوانان حاضر نمی‌شود؟

تیم ملی نوجوانان در آستانه یک موفقیت بزرگ قرار دارد. اگر تیم ملی نوجوانان فردا موفق به شکست تیم ویتنام شود که محتمل است به جام جهانی صعود خواهد کرد.