تکواندوکاران نوجوان ایران راهی ترکیه می شوند

اعضای تیم های تکواندو نوجوانان در دو بخش دختران و پسران برای اخذ روادید سفر به کانادا باید از طریق سفارت این کشور در ترکیه اقدام کنند.