ساخت تصاویر گیف از ویدئو و ارتقای ویرایشگر عکس؛ تغییرات جدید نسخه ۳٫۱۲ تلگرام