به هلاکت رسیدن مسئول زندان‌های داعش در موصل

“ابوعمر،” که یکی از نزدیکان ابوبکر بغدادی بود، در حمله هوایی ارتش عراق به اطراف موصل، به هلاکت رسید.