ادعای جالب وزیر ورزش و جوانان/ با رفتن مظلومی از استقلال مخالف بودم

وزیر ورزش و جوانان به عنوان رئیس مجمع باشگاه استقلال مدعی شد با برکناری و رفتن مربی قبلی تیم و ایجاد تغییرات برای سال جدید موافق نبود.