ویدیویی که سیاهپوستان آمریکا را دوباره به خیابانها کشاند

شمار تجمع کنندگان در خیابان‌های شهر شارلوت آمریکا در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاهپوست به دست پلیس افزایش یافت….