اعتبار وزارت علوم برای نشریات دانشگاهی کافی نیست

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: وزارت علوم سالانه به منظور حمایت از نشریات، اعتباری را به دانشگاه‌ها اختصاص می‌دهد که این اعتبارات کافی نیست.