ایمیل‌های جنجالی هیلاری کلینتون پیش از انتخابات منتشر نمی‌شود

طبق حکم یک قاضی فدرال آمریکا، بیشتر ایمیل‌های شخصی نامزد دموکرات‌ها، پس از انتخابات ریاست جمهوری منتشر خواهد شد.