اپل و استخدام مخفیانه یکی از دبیران ارشد وب سایت The Verge

در نیمه اول سال ۲۰۱۱ چند نفر از برترین نویسندگان و دبیران «Engadget»،‌ این وب سایت که با سیاست های شرکت AOL پیش می رفت را ترک کردند تا یک سایت تازه تاسیس کنند؛ سایتی که در نهایت تبدیل به «The Verge» شد. «جاشوا تپلسکی» (Joshua Topolsky) که قبلاً تجربه سردبیری در انگجت را داشت تبدیل […]