۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم/ دوسوم بی‌سوادان دنیا را زنان و دختران تشکیل می‌دهند

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: در حال حاضر حدود ۷۵۰ میلیون نفر در دنیا بی سواد هستند که دوسوم آنان را زنان و دختران تشکیل می دهند.