۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم/ دوسوم بی‌سوادان دنیا را زنان و دختران تشکیل می‌دهند