حضور ۱۳ دانشگاه ایران در رتبه بندی جهانی تایمز

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از حضور دانشگاه های شیراز، فردوسی مشهد، آزاد اسلامی کرج، یزد و زنجان برای اولین بار در رتبه بندی تایمز خبر داد.