حمایت وزیر از سرمربی سابق استقلال / گودرزی: مخالف رفتن مظلومی از استقلال بودم