لحظه ی شلیک به جوان سیاه پوست/ ناآرامی های گسترده در شارلوت آمریکا

انتشار ویدئوی قتل جوان سیاهپوست در شارلوت، خشم مردم این شهر را علیه پلیس تشدید کرد.۱۱:۳۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر