«زیباکلام» و «سریع‌القلم» اینگونه به مجامع غربی راه پیدا می‌کنند/وقتی امیرکبیر «مغرور»، آوینی «کمونیست» و استقلال «بی‌معنی» است