سیستم سیاسی آمریکا در قبضه میلیاردرها است/ ترامپ و کلینتون، منفورترین نامزدها