زورخانه علیقلی آقا میزبان پهلوانک‌های اصفهانی شد + تصاویر