یک منبع نظامی سوری: عملیات شرق حلب عملیات زمینی، توپخانه‌ای و هوایی است