پهن شدن سفرۀ قرآنی را مدیون شهدا هستیم

رئیس سازمان دارالقرآن‎الکریم با بیان اینکه همگی مسئولیت داریم هر آنچه در توانمان است را برای توسعۀ فرهنگ قرآن کریم در کشور به کار گیریم، گفت: پهن شدن سفرۀ قرآنی در کشور را مدیون شهدا هستیم.