روزیاتو: تیر و کمانی عظیم که یک انسان را پرتاب کرد یا ویدیویی که همه را سر کار گذاشت [تماشا کنید]

تقریباً یک هفته ی پیش ویدیویی عجیب و متفاوت در اینترنت انتشار یافت که تمام توجهات را معطوف خود کرد. در این ویدیو انسانی را می دیدم که سوار بر ابزاری تیر و کمان مانند سعی می کرد فاصله ی میان دو ساختمان با ارتفاع زیاد را طی کند؛ اما فرد مورد بحث پس از پرتاب، […]