بازار سلامت ۱۰ میلیارد دلاری در کشور

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بازار دارو در کشور ۱۰ میلیارد دلار بوده و این میزان با بخش غذا و کشاورزی به ۳۸ هزار میلیارد تومان میرسد.