بانوان برگزیده دهمین دورۀ مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) مشخص شدند