فیلم/ تسلیت جناب‌خان به دانش‌آموزان برای بازگشایی مدارس!