قزوین؛ چهارشنبه ۷ مهر میزبان رئیس جمهور

استاندار قزوین از سفر رئیس جمهور در روز چهارشنیه هفته جاری به این استان خبر داد.