ایران و کنیا در زمینه مبارزه با تروریسم نگاه‌های بسیار نزدیکی دارند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ایران و کنیا نگاه‌های بسیار نزدیکی در مبارزه با تروریسم دارند و امیدواریم همکاری‌های دو کشور در این زمینه گسترش یابد.