اردوغان: هیچ سیاستمداری محدود به مطالبی نیست که در دوره انتخابات می‌گوید/ آتش‌بس سوریه مانند نوزادی بود که مُرده متولد شد