برنامه هفت؛ اسفندیاری: انگار فروشنده فیلم پورن است / فراستی: اگر کسی غیر از فرهادی فروشنده را می‌ساخت او را هو می‌کردند