افزایش ۲۰ درصدی ارزش سهام توییتر پس از افشای نام گوگل به عنوان خریدار این کمپانی