گزارشاتی از آغاز خط تولید کنسول نینتندو NX و تولید سالیانه ۱۰ میلیون دستگاه حکایت دارند!